Saturday, August 31, 2013

reklameanalyse

Annonsen er rykket inn sommeren 1993 av Oppdal Turistkontor, de reklamerer for Oppdal som det komplette turiststed. Reklamen er i underkant av en side, og inneholder både tekst og illustrasjoner. Med denne reklamen vil turistkontoret fremstille Oppdal som det spennende og komplette feriested, de henvender seg til bereiste og uredde turister. Teksten er en salgstekst, sammenlikninger og mye plussord preger teksten. Alle aktivitetene og mulighetene er beskrevet og illustrert. Reklamen henvender seg til de erfarne og bereiste turistene, det står i klartekst at Oppdal er feriestedet for de som er lei av overfylte badestrender, køer og plastikk write down. Selv om reklamen henvender seg spesielt til de bereiste, kan den nok ha stor virkning på de eventyrlystne dagdrømmerne som ikke reiser så mye. Reklamen appellerer nok til holdningene for de fleste. Det er stir illustrasjoner i annonsen og de tar opp mye av plassen. Teksten er delt inn i tre hoveddeler, hver med sin overskrift. Hovedoverskriften i annonsen er « tomfool!», med et bilde av noen ivrige gullgravere, som har funnet lykken. Personene på bildet utrykker glede og man kan se at de har det morsomt. De tre andre bildene er ikke like store, de fremstiller først og fremst mennesker i sportslige aktiviteter.
Order your essay at Orderessay and get a 100% original and high-quality custom paper within the required time frame.
Et av dem fremstiller en muskuløs og sportslig mann som henger i en klatrevegg, det andre en dame som rir nedover en bakke, og til slutt en Oppdals logo. I annonsen er det brukt mange kjente virkemidler, overskriften er meget oppsiktsvekkende og henvender seg direkte til leseren. Teksten begynner med «Det var en lot», som er et kjent eventyrvirkemiddel. De bruker dette virkemiddelet for å innlede en liten historie, om en familie som var lei av alle forskjellige typer «land» -«sommerland», «vannland» osv. Det brukes veldig mye sammenlikning i teksten, Oppdal sammenlikner seg selv med alle de velkjente feriekonseptene, If you command to get a good essay, determine it on our website: Orderessay

If you want to get a full information about our service, visit our page: How it works.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.