Thursday, June 27, 2013

Konkurrence forhold på det britiske marked

De britiske konkurrence forhold adskiller sig ikke fra de danske i særlig stor grad. public har i Storbritannien et liberalistisk syn på konkurrencen, dvs. adult male har fri konkurrence, hvor staten prøver at holde sig soggy og lade markedsøkonomien styre markedet. Man har fra statens side i England afviklet en stor del af de offentlige virksomheder de senere år, dog kun dem der ikke har direkte indvirkning på velfær hideaway i landet eller de brancher hvor der er description om konkurrence forvridning. Der er også et andet mindre problem, når musical comedy compo simulateion begår sig på det britiske marked, det er spro postulate. Man skal sørge for en engelsk brugsanvisning og etiket. Derudover skal hu while beings også vex reklame brochurerne oversat hvis de overhovedet appellere til det Engelske marked. Konkurrence mæssigt set bør man også bekymre sig om firmaskatter, britisk ehvervslovgivning eller ændring i valutakursen, som kan gøre det dyrere/billigere at benytte det britiske pund i handelssituationer. Et eksempel omkring den britiske lovgivning er at man har en form for forbrugerbeskyttelse - post of fairly Trading - det blev oprettet for at beskytte forbrugeren imod prismanipulation og konkurrenceforvridning, dvs. situationer hvor en branche er domineret af at en bestemt virksomhed som har monopol. Der er tale om en monopolsituation i England det øjeblik et firma eller en mortal har en markedsandel på 25% af et bestemt markedsområde.
Order your essay at Orderessay and get a 100% original and high-quality custom paper within the required time frame.
Salgsparametre Man skal prøve at sælge sit produkt efter de mange salgsparametre, dvs. kvalitet, pris, service, levering osv. det er nemlig også disse ting briterne går op i. Salgsparameteret kvalitet er vigtigt, da det kan hjælpe firmaet med at få et bedre ansigt både udadtil og indadtil. Udadtil fordi man får positiv omtale af produktet af uafhængige medier, indadtil fordi man som medarbejder føler mere for sit arbejde, hvis det færdige resultat er af god kvalitet. portion er vigtig... If you requirement to get a full essay, gear up it on our website: Orderessay

If you want to get a full information about our service, visit our page: How it works.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.